www.eprace.edu.pl » omijanie-zapor-sieciowych » Wstęp

Wstęp

Zauważalny ostatnimi czasy ogromny rozwój Internetu, uczynił go jednym z najpopularniejszych mediów, umożliwiających publikowanie i wymianę informacji. Pełni też rolę edukacyjną oraz rozrywkową, a dla wielu ludzi stanowi narzędzie codziennej pracy, często związanej z prowadzeniem biznesu. Społeczeństwo tak bardzo uzależniło się i zintegrowało z sieciami komputerowymi, iż w pewien sposób przeniosło się tam codzienne życie. Logiczną konsekwencją tego jest fakt, że Internet stał się odzwierciedleniem rzeczywistego świata ludzi, gdzie oprócz pozytywnych aspektów, znalazło się też miejsce na negatywne strony, czyli zagrożenia. W ten sposób pojawiła się potrzeba ochrony tego, co cenne, a przecież w komputerach gromadzi się informację często o wielkim znaczeniu.

Na pewnym etapie rozwoju sieci informatycznych zaczęto coraz większą rolę przywiązywać do kwestii bezpieczeństwa i ochrony danych. Pojawiły się coraz nowsze rozwiązania, które miały umożliwić ludziom bezpieczne uczestnictwo i korzystanie z dobrodziejstw Internetu. Niewątpliwie przełomowym w tej sytuacji wynalazkiem stała się zapora sieciowa (zwana również śluzą bezpieczeństwa, zaporą ogniową - ang. firewall). Stanowi ona teraz pierwszą linię obrony i jeden z najważniejszych elementów, jeśli mowa o bezpieczeństwie informatycznym.

W dzisiejszych czasach zapora sieciowa stała się standardem, elementem, który występuje już w niemal każdym systemie informatycznym, podłączonym do sieci. W związku z powyższym, praktycznie każda z prób ataku na sieć komputerową, bądź pojedynczą stację roboczą wymaga od potencjalnego włamywacza znalezienia sposobu na obejście zabezpieczeń zapory sieciowej.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Kryteria wyboru tematu, cel i zakres pracy


Podsumowanie


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.