www.eprace.edu.pl » omijanie-zapor-sieciowych » Technologie zapór sieciowych » Model OSI

Model OSI

Warto w tej sytuacji przybliżyć nieco warstwowy model OSI (Open Systems Interconnection), który opisuje sposób przepływu informacji między aplikacjami programowymi w jednej stacji sieciowej, a podobnymi aplikacjami w innej stacji sieciowej przy użyciu medium transmisyjnego.


Rys. 2.1 - Warstwy modelu OSI

Model OSI5 (rys. 2.1) jest ogólnym modelem koncepcyjnym, skomponowanym z siedmiu warstw, z których każda opisuje określone funkcje sieciowe. Nie określa szczegółowych metod komunikacji, gdyż mechanizmy rzeczywistej komunikacji są określone w formie protokołów komunikacyjnych. Dzieli on zadanie przesyłania informacji między stacjami sieciowymi na siedem mniejszych zadań składających się na poszczególne warstwy. Zadanie przypisane każdej warstwie ma charakter autonomiczny i może być interpretowane niezależnie.

Warstwy w modelu OSI:komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.