www.eprace.edu.pl » omijanie-zapor-sieciowych » Technologie zapór sieciowych » Pośredniczenie hybrydowe

Pośredniczenie hybrydowe

Pośredniczenie hybrydowe stanowi rozwiązanie, łączące cechy pośredniczenia i filtrowania oraz jest niewidoczne dla użytkownika. Nie wymaga też przestrzegania żadnych procedur przez użytkownika, ani wprowadzania zmian w konfiguracjach klientów.

Technika ta polega na tym, że pakiety wysyłane do sieci Internet kierowane są do routera (rys. 2.4), który z kolei przekazuje je do serwera proxy. Może tez pojawić się sytuacja odwrotna, gdy serwer pośredniczący emuluje bramę, a po przetworzeniu pakietu wysyła go do prawdziwego routera.

Rys. 2.4 – Router obsługujący pośredniczeniekomentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.