www.eprace.edu.pl » omijanie-zapor-sieciowych » Technologie zapór sieciowych » Filtry pakietów

Filtry pakietów

Proste filtry pakietów6 pracują w warstwie czwartej - transportowej w modelu OSI, czyli na poziomie IP. Filtry te, analizują ruch sieciowy i przyznają, bądź odmawiają dostępu najczęściej na podstawie następujących kryteriów:

To, jakie kryteria brane są pod uwagę w procesie filtrowania, zależy od tego, na jakich warstwach modelu OSI dokonuje się analizy. Nowe rozwiązania dążą do ingerowania w coraz wyższe warstwy.

Zapory pracujące w warstwie sieciowej to najczęściej routery o zaawansowanych możliwościach filtrowania. Podczas pracy, sprawdzają one adresy docelowe pakietu i podejmują decyzję o wybraniu optymalnej trasy w taki sposób, by trafił on do miejsca swego przeznaczenia. Router filtrujący rozważa dodatkowo decyzję, czy w ogóle przekazywać dany pakiet. Może też podjąć decyzję o modyfikacji pakietu, jego zablokowaniu, wszczęciu alarmu, czy o zarejestrowaniu zdarzenia.

Rolę routera ekranującego pełni najczęściej dedykowane urządzenie sieciowe, ale wykorzystuje się także komputer z odpowiednim oprogramowaniem filtrującym, do którego często stosuje się popularny w systemach linux / unix pakiet iptables.

Typy filtrowania

Proste metody filtrowania kontrolują ruch na podstawie sztywnych reguł opartych na adresach źródłowych, docelowych oraz numerów portów. Technologia filtrowania została jednak z czasem rozwinięta o zaawansowane kontrolowanie polegające na śledzeniu sesji7 (ang. stateful packet filtering). Filtry takie nazywane
są stanowymi lub dynamicznymi, a idea ich działania oparta jest na tym, że filtr monitoruje i zapisuje stan połączeń (rys. 2.2.1). W takim przypadku, wchodzący pakiet z sieci publicznej dostanie się do miejsca swego przeznaczenia tylko wtedy, gdy jest odpowiedzią na inny, wysłany wcześniej pakiet z sieci chronionej. Przykładem może być wpuszczanie do sieci chronionej pakietów z ustawioną flagą SYN tylko wtedy, gdy są one częścią nawiązywanego połączenia z sieci wewnętrznej. Obsługa zaawansowanego filtrowania oparta o śledzenie sesji jest obecnie powszechnie implementowana w każdej profesjonalnej zaporze.

Rys. 2.2.1 - Filtrowanie sesji

Wady i zalety filtrów pakietów8

Implementując router, jako filtr pakietów, warto pamiętać o jego pozytywnych oraz negatywnych aspektach. Do tych pierwszych zaliczyć należy:

Nie można zapomnieć o wadach:komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.